ועד הסטודנטים בפקולטה לארכיטקטורה

מידע אקדמי

קטלוגי לימודים ניתן לראות באתר לימודי הסמכה ← מידע כללי ← קטלוג לימודים
  • חידושים במסלולי הלימוד:
סטודנט שנה א’ במסלול לאדריכלות  נוף ומעוניין לעבור למסלול לארכיטקטורה על סמך ציונים? פנה לרכזת האקדמית. הפניה אינה מהווה התחייבות למעבר.
תואר נוסף בהנדסה אזרחית:  סטודנטים המעוניינים ללמוד תואר נוסף במקביל ללימודיהם בפקולטה להנדסה אזרחית רשאים לעשות זאת לאחר צבירה של 72 נקודות בממוצע מצטבר של 80 ומעלה. על סטודנט המעוניין לבחור במסלול זה לבנות מערכת המתאימה לשני המסלולים, כאשר חלק מהקורסים באזרחית תקפים בפקולטה אך לא להיפך. כדי להמנע מחזרה על קורסים דומים, יש לפנות לרכזת האקדמית כבר בשנה א’ וכך נפעל לקידום מודעות למסלול ועזרה בבניית המערכת הכפולה בעזרת סטודנטים ותיקים.
  • דגשים בנושא רישום:

יש להרשם לקורס תכנון העוקב בכל סמסטר בתקופת הרישום הראשונהאין “לפנות” ניקוד במערכת לטובת קורסי בחירה על חשבון קורסי חובה ובפרט קורסי הסטודיו! פתיחת קבוצות הסטודיו תלויה במספר הנרשמים ובהתאם לכך המנחים, סטודנט שלא ירשם עלול לפספס את מקומו. במקצועות המורכבים מהרצאה בלבד ניתן (אך מאוד לא מומלץ) לדחות את הרישום אך להסדיר זאת מיד בפתיחת הסמסטר.

כל סטודנט רשאי להרשם לכל קורסי החובה המותאמים לסמסטר שלובמידה ונגמרו המקומות ברישום לקורס חובה שעל הסטודנט לקחת לפי אותו סמסטר יפתחו מקומות חדשים. במקרה זה יש ליידע את נציג הסמסטר בהקדם.

ההרשמה ללימודים בכל סמסטר תכלול עד 23 נקודות. הרשמה בין  23-26 נקודות תתאפשר רק לסטודנטים בעלי ממוצע מצטבר של 90 ומעלה – באישור מרכז לימודי הסמכה.

תקופת השינויים בפקולטה לארכיטקטורה מתקיימת בשבועיים הראשונים בכל סמסטר ולא מתקיימת תקופת שינויים בתשלום. יש להשלים את כל השינויים במערכת עד לתום תקופת השינויים- שימו לב כי לא ניתן להזין ציון לקורס שאינכם רשומים אליו ולא ניתן לבטל קורס בו אינכם משתתפים (עד לסוף התואר). במידה ומתעוררת בעיה בנושא זה יש לטפל בה מיידית מול סגנית הדיקן לענייני סטודנטים (פרופ”ח טל אלון מוזס) וליידע את הרכזת האקדמית.

סטודנט רשאי לתכנן את לימודיו על פי הקטלוג המקורי של השנה בה החל את לימודי או על פי כל קטלוג שיצא אחריועליו לדבוק בקטלוג הנבחר ולעמוד בכל הדרישות של קטלוג זה, למרבית קורסי הבחירה והבחירה המחייבת. סטודנט אינו רשאי ללמוד לפי הקטלוג של השנים שמעליו.

חזרה על קורסים או הקדמתם – סטודנט המשלים/חוזר על קורס משנים קודמות או מקדים קורס משנים מאוחרות יעדכן את הרכזת האקדמית מיד בתקופת הרישום הראשונית בכדי שתוכל להתחשב בו במהלך בניית לוח הבחינות וכך להמנע מחפיפות ככל הניתן. מומלץ שלא להשלים קורס ו/או להקדים קורס משתי שנים שונות או יותר באותו סמסטר. למשל, סטודנט בשנה שלישית המקדים תחיקת התכנון ובנוסף חוזר על תכן קוויים. קורסי אנגלית יש להשלים עד סמסטר רביעי כולל. יש להשלים שני קורסי ספורט עד סמסטר שמיני כולל.

תקלות ידועות בעת רישום לקורסים:

– ניסיון להרשם לקבוצה מלאה
– הרשמה למספר נקודות גבוה מדי
– הרשמה דרך החיפוש ← סמסטר סגור
– מקצוע מוסמכים שאינו מורשה לתלמידי הסמכה
– ניסיון להרשם לפני מועד זימון לרישום / בתום תקופת הרישום
  • זכויות אקדמיות:

כל מה שרציתםלדעת ולא העזתםלשלאול

זכויות הסטודנטhttp://www.undergraduate.technion.ac.il/GeneralInfo/Nehalim/studentlaw.pdf
כל המידע באתר אגודת הסטודנטים
הפסקות – על כל שיעור בן 50 דקות המרצה יספק הפסקה בת 10 דקות. נהוג ומקובל לחבר שעתיים של הרצאה רצופה ללא הפסקה ביניהן ושחרור הסטודנטים כחצי שעה לפני הזמן, בהסכמת הסטודנטים והמרצה.
פרסום סילבוס –  על כל מרצה לפרסם סילבוס עדכני בשיעור הראשון בקורס אותו מעביר הכולל את דרישות הקורס והלו”ז. הסילבוס הינו מסמך מחייב בין המרצה והסטודנט ומהווה חלק מרכזי בהחלטת הסטודנט אם להשאר בקורס או לא. באחריותם של נציגי הסמסטר והסטודנטים לשים לב לפרסום הסילבוסים בתחילת הסמסטר ובמידת הצורך לפנות למרצה ובהמשך לרכזת האקדמית.
משרד תומך למידה – מתקשים בשיעורי הבית? לא עוקבים אחרי הקווים של גיאומטריה תיאורית? רוצה ללמד תכן? משרד תומך למידה מציע שיעורים פרטיים במחירים מסובסדים מידי חונכים משנים מתקדמות ומחפש חונכים בעלי ציון 90 ומעלה באותו קורס המעוניינים ללמד. המשרד נמצא בבניין אולמן בקומה 4.
סדנתונים ומרתונים – אגודת הסטודנטים מארגנת לכם סדנתונים מרוכזים לקבוצות למידה קטנות במהלך הסמסטר ו/או לפני מבחנים. לפתיחת סדנתון – רכזת סדנתונים sadnaton@asat.org.il.
מו”ח – מידע וחוברות – חנות החוברות של אגודת הסטודנטים מציעה חוברות עזר ומבחנים במחירים מוזלים. בית הסטודנט קומה 0.
הרכזת האקדמית תעשה ככל שיכולתה לשמור על זכויותיכם האקדמיות כסטודנטים אך אינה יכולה להיות בכל הקורסים. אם התעוררה בעיה בקורס כלשהו, יש לפנות תחילה לנציג הסמסטר ובמידת הצורך ירכז הנציג את הפניה לרכזת להמשך הטיפול.
שתהיה שנת לימודים פוריה ומוצלחת!