ועד הסטודנטים בפקולטה לארכיטקטורה

תכנית הלימודים החדשה

תכנית הלימודים בפקולטה עוברת למתכונת חדשה המעניקה למסיימים תואר שני מקצועי בארכיטקטורה (MArch1)
המסלול מורכב משני תארים:
תואר ראשון עיוני, 4 שנתי, לא מקצועי, מוסמך למדעים במדעי הארכיטקטורה (BScArch)
תואר שני, דו-שנתי, מקצועי, מגיסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים (MArch1)
מידע נוסף לגבי תכנית הלימודים החדשה ניתן לראות באתר הטכניון
ובאתר הפקולטה

📝

מצגת הסבר על תכנית הלימודים החדשה

📝

שאלות ותשובות לגבי תכנית הלימודים
📝
פירסומים בדבר תכנית הלימודים החדשה