ועד הסטודנטים בפקולטה לארכיטקטורה

מידע לקראת סיום התואר

🎓
אגרת מידע לסטודנטים הנמצאים בסמסטר האחרון ללימודים – בתכנית הלימודים הישנה
🎓
הורידו את טופס הגמר (ארכיטקטורה / נוף) ע”פ השנה בה התחלתם ללמוד
וודאו כי אתם נרשמים לכל הקורסים הדרושים לכם להשלמת התואר.
בסוף השנה, לאחר קבלת כל הציונים, יש להעביר את טופס הגמר המלא למזכירות.
🎓
מידע נוסף לגבי הדרישות להשלמת התואר ניתן לראות בקטלוג האקדמי הרלוונטי לשנה בה התחלתם ללמוד