ועד הסטודנטים בפקולטה לארכיטקטורה

לוח בחינות סמסטר חורף תשע”ה – מועד ב’